Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skład Rady

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Członkowie Rady Uczelni na kadencję 2021-2024

Członkowie Rady Uczelni na kadencję 2021-2024

prof. dr hab. Jacek Purchla, Przewodniczący Rady Uczelni,
dr Jakub Górski,
dr Zbigniew Inglot,
prof. dr hab. Zbigniew Madeja,
prof. dr hab. Renata Przybylska,
prof. dr hab. Piotr Richter.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) w skład Rady Uczelni wchodzi także z mocy prawa przewodniczący Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Funkcję tę pełniła do 31 sierpnia 2023 r. Katarzyna Jedlińska. Od 1 września 2023 r. Przewodniczącą Samorządu Studentów UJ jest Magdalena Herman.

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2022 r., poz. 574 z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 212), przedstawicielami związków zawodowych z głosem doradczym w Radzie Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego zostali:
prof. dr hab. Antoni Czupryna,
dr Wioleta J. Karna,
dr hab. Mirosław Krośniak,
dr Rafał Majerek,
dr Jerzy Serwacki.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Członkowie Rady Uczelni na kadencję 2019-2020

Członkowie Rady Uczelni na kadencję 2019-2020 Kadencja pierwszej Rady Uczelni trwa do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Członkowie wybrani spośród wspólnoty uczelni:
prof. dr hab. Grażyna Stochel,
dr hab. Dorota Szumska, prof. UJ,
prof. dr hab. med. Jerzy Wordliczek.

Członkowie spoza wspólnoty uczelni:
dr Jakub Górski,
dr Zbigniew Inglot,
prof. dr hab. Jacek Purchla, Przewodniczący Rady Uczelni.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) w skład pierwszej Rady Uczelni wchodzi także z mocy prawa przewodniczący Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Funkcję tę pełnił do 31 sierpnia 2019 r. Jakub Bakonyi. Od 1 września 2019 r. Przewodniczącą Samorządu Studentów UJ jest Marcelina Kościołek.