Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skład Rady

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skład Rady

Skład Rady Kadencja pierwszej Rady Uczelni trwa do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Członkowie wybrani spośród wspólnoty uczelni:
prof. dr hab. Grażyna Stochel,
dr hab. Dorota Szumska, prof. UJ,
prof. dr hab. med. Jerzy Wordliczek.

Członkowie spoza wspólnoty uczelni:
dr Jakub Górski,
dr Zbigniew Inglot,
prof. dr hab. Jacek Purchla, Przewodniczący Rady Uczelni.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) w skład pierwszej Rady Uczelni wchodzi także z mocy prawa przewodniczący Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Funkcję tę pełnił do 31 sierpnia 2019 r. Jakub Bakonyi. Od 1 września 2019 r. Przewodniczącą Samorządu Studentów UJ jest Marcelina Kościołek.