Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skład Rady

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Jakub Górski

Dr Jakub Górski

Dr Jakub Górski - rocznik 1961 - jest doktorem nauk prawnych, wspólnikiem kancelarii prawnej (SPCG) T. Studnicki, K. Pleszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski sp. kom. o ugruntowanej, wysokiej pozycji na rynku usług prawniczych w Polsce, będącej wieloletnim liderem wśród firm prawniczych w Małopolsce.

Jest absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po ich zakończeniu rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Socjologii Prawa UJ, prowadząc pracę dydaktyczną i naukową. Uczestniczył w badaniach empirycznych prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński, w tym badaniach prowadzonych wspólnie z PAN. Jest autorem i współautorem wielu prac naukowych.

Stopień doktora nauk prawnych uzyskał broniąc pracy, której promotorem była Prof. dr hab. Maria Borucka Arctowa, podejmującej współczesne zagadnienia poszukiwania koncyliacyjnych sposobów oddziaływania prawa, a opartych na tezach i twierdzeniach systemowej analizy prawa i jego otoczenia. Praca doktorska interdyscyplinarnie podejmowała zarówno zagadnienia z zakresu socjologii prawa, jak i teorii i filozofii prawa.

Po ukończeniu studiów łączył prace naukową z. praktyką prawniczą, jednak wraz z upływem czasu coraz wyraźniej kierował się w stronę doradztwa prawnego. Po odbyciu aplikacji radcowskiej uzyskał tytuł zawodowy radcy prawnego.

Od roku 1999 roku poświęcił się wyłącznie doradztwu prawnemu, reprezentując głównie instytucjonalnych klientów, również o światowym i europejskim zasięgu.

Specjalizuje się w obsłudze z zakresu prawa cywilnego, handlowego oraz administracyjnego. Występuje jako pełnomocnik w procesach prowadzonych przed sądami powszechnymi oraz w postępowaniach sądowoadministracyjnych, a od jakiegoś czasu, z racji zainteresowań naukowych, w większym zakresie angażuje się w pomoc prawną klientom w ramach alternatywnych form rozwiązywania konfliktów, jak postępowania mediacyjne, czy postępowania przed sądami polubownymi.

Jest także doradcą podatkowym.

Kancelaria SPCG, której jest wspólnikiem, w całym okresie 30-sto letniej działalności podkreślała silne więzi z Uniwersytetem Jagiellońskim, co przejawiało się nie tyle w związkach personalnych pomiędzy jej założycielami i Uniwersytetem, co wspieraniu UJ w wielu projektach i zleceniach realizowanych dla UJ głównie na zasadzie pro bono.