Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skład Rady

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Dorota Szumska, prof. UJ (kadencja 2018-2020)

Dr hab. Dorota Szumska, prof. UJ (kadencja 2018-2020)

Dr hab. Dorota Szumska to wyróżniający się, kilkakrotnie nagrodzony naukowiec, językoznawca. Jest autorką blisko 50 publikacji naukowych. Dr hab. Dorota Szumska od kilkudziesięciu lat jest zatrudniona w Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada wszechstronne doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierowniczych i zarządczych. Od roku 2012 r. do czasu powołania na członka Rady Uczelni pełniła funkcję Prodziekana ds. badań naukowych i rozwoju Wydziału Filologicznego. Ponadto od 2001 r. nieprzerwanie kieruje Zakładem Językoznawstwa Rosyjskiego w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej. W latach 2008-2012 była członkiem Stałej Rektorskiej Komisji ds. Rozwoju Dydaktyki i Jakości Kształcenia. Od 2012 r. zasiada w Stałej Senackiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, a od 2016 r. jest przewodniczącą Zespołu ds. Odbiurokratyzowania Procedur w UJ. Ponadto od 2008 r. jest członkiem Stałej Rektorskiej Komisji Statutowo-Prawnej. Od września 2018 r. uczestniczyła w pracach zespołu opracowującego nowy Statut UJ.