Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skład Rady

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Dorota Szumska, prof. UJ

Dr hab. Dorota Szumska, prof. UJ

Dr hab. Dorota Szumska to wyróżniający się, kilkakrotnie nagrodzony naukowiec, językoznawca. Jest autorką blisko 50 publikacji naukowych. Dr hab. Dorota Szumska od kilkudziesięciu lat jest zatrudniona w Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada wszechstronne doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierowniczych i zarządczych. Od roku 2012 r. do czasu powołania na członka Rady Uczelni pełniła funkcję Prodziekana ds. badań naukowych i rozwoju Wydziału Filologicznego. Ponadto od 2001 r. nieprzerwanie kieruje Zakładem Językoznawstwa Rosyjskiego w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej. W latach 2008-2012 była członkiem Stałej Rektorskiej Komisji ds. Rozwoju Dydaktyki i Jakości Kształcenia. Od 2012 r. zasiada w Stałej Senackiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, a od 2016 r. jest przewodniczącą Zespołu ds. Odbiurokratyzowania Procedur w UJ. Ponadto od 2008 r. jest członkiem Stałej Rektorskiej Komisji Statutowo-Prawnej. Od września 2018 r. uczestniczyła w pracach zespołu opracowującego nowy Statut UJ.