Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skład Rady

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Jacek Purchla, Przewodniczący Rady Uczelni

Prof. dr hab. Jacek Purchla, Przewodniczący Rady Uczelni

Prof. dr hab. Jacek Purchla to wyróżniający się, wielokrotnie nagrodzony i odznaczony naukowiec, posiadający tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Na przestrzeni lat był beneficjentem licznych stypendiów zagranicznych, poczynając od stypendium Uniwersytetu Tilburgu (1983), poprzez stypendia m.in. Uniwersytetu Wiedeńskiego (1984, 1985 i 1989), Grand Valley Stałe University, Michigan (1985), Uniwersytetu Londyńskiego (1987, 1988), aż po Alexander von Humboldt Stiftung — Zentral Institut ftir Kunstgeschichte, Monachium (1997, 2005, 2015). Prof. dr hab. Jacek Purchla był przez niemal 30 lat zatrudniony w Uniwersytecie Jagiellońskim, pełniąc w tym czasie funkcję kierownika Zakładu Studiów Miejskich w Instytucie Historii Sztuki, a następnie kierownika Katedry Dziedzictwa Europejskiego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Prof. dr hab. Jacek Purchla posiada wszechstronne doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierowniczych i zarządczych, zarówno w Uczelni jak i w innych gemiach krajowych i zagranicznych. W latach 1990-1991 zajmował stanowisko wiceprezydenta miasta Krakowa odpowiedzialnego m.in. za kulturę, ochronę zabytków, naukę i współpracę międzynarodową. Od 1991 r. prof. dr hab. Jacek Purchla związany jest z Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, jako jego założyciel i dyrektor (do roku 2017). Ponadto w latach 2001-2016 pełnił funkcję członka rady nadzorczej PTE Nationale Nederlanden Polska. Od 1994 r. prof. dr hab. Jacek Purchlajest także członkiem Polskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS. Od 1999 r. wchodzi w skład Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, a od 2000 r. jest członkiem zwyczajnym Comite International d'Historie de l' Art. Począwszy od 2007 r. prof. dr hab. Jacek Purchla pełni funkcję członka zarządu Deutsche Stiftung Denkmalschutz Polen, a od 2015 r. przewodniczy Polskiemu Komitetowi UNESCO. W latach 2016-2017 sprawował funkcję przewodniczącego Komitetu Swiatowego Dziedzictwa UNESCO. Należy podkreślić, że wymieniono tutaj jedynie część spośród licznych funkcji pełnionych na przestrzeni lat przez prof. dr. hab. Jacka Purchlę.