Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skład Rady

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Renata Przybylska

Prof. dr hab. Renata Przybylska Renata Przybylska, prof. zw. dr hab. na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Katedry Historii Języka i Dialektologii, Dziekan Wydziału Polonistyki w latach 2012-2020, członkini Komitetu Językoznawstwa PAN od 2012 r, członkini Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, prezes Polskiego Towarzystwa Językoznawczego w latach 2008-2014; przewodnicząca ogólnopolskiej Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich, członek Komisji Języka Pisanego Międzynarodowego Komitetu Slawistów, Redaktor Naczelna „Biuletynu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” od 2015 roku; autorka blisko dwustu publikacji naukowych, w tym m.in. książek “Wyrażanie stosunków czasowych w polskim zdaniu pojedynczym” (1990), „Polisemia przyimków polskich w świetle semantyki kognitywnej” (2002), „Schematy wyobrażeniowe a semantyka polskich prefiksów czasownikowych do-,od-, prze-, roz-, u-” (2006), „Wstęp do nauki o języku polskim” (2004), „Stara rebeliantka Studia nad semantyką obrazu” (wspólnie z Sebastianem Borowiczem i Joanną Hobot) (2016), współautorka Słownika współczesnego języka polskiego (I wyd. 1996) i pierwszego polskiego słownika elektronicznego polszczyzny ogólnej, czyli Wielkiego słownika języka polskiego PAN (wsjp.pl). Wygłaszała wykłady gościnne m.in. w Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, w Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, na Sorbonie w Paryżu, w Seulu w Korei Południowej, w Pekinie w Chinach. Główne zainteresowania naukowe: semantyka, leksykologia i leksykografia, socjolingwistyka, pragmalingiwstyka, teolingwistyka, onomastyka, językoznawstwo kognitywne. Laureatka Nagrody im. Kazimierza Nitscha w 2005 r. oraz Nagrody zespołowej miasta Krakowa w 2019 r. za książkę „Powiedziane po krakowsku. Słownik regionalizmów krakowskich”. Odznaczona Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.