Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skład Rady

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Grażyna Stochel

Prof. dr hab. Grażyna Stochel

Prof. dr hab. Grażyna Stochel to wyróżniający się, wielokrotnie odznaczony naukowiec, posiadający tytuł naukowy profesora nauk chemicznych. Jest m.in. autorką lub współautorką ponad 200 publikacji oraz licznych prezentacji naukowych. Brała udział w realizacji kilkudziesięciu grantów badawczych krajowych i międzynarodowych oraz wniosła zasadniczy wkład w uzyskanie kilkunastu patentów. W 2016 roku została wybrana na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk. Prof. dr hab. Grażyna Stochel jest od kilkudziesięciu lat zatrudniona w Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Chemii. Posiada wszechstronne doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierowniczych i zarządczych, zarówno w Uczelni, jak i w innych gremiach, tak krajowych, jak i zagranicznych. W latach 2008-2012 oraz 2012-2016 sprawowała funkcję Dziekana Wydziału Chemii UJ, a od 2005 roku nieprzerwanie zasiada w Senacie UJ. Prof. dr hab. Grażyna Stochel jest także członkiem Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów obecnej kadencji, a ponadto wieloletnim członkiem komisji, komitetów i rad, takich jak Komisja do spraw Nagród i Wyróżnień Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Komitet Chemii PAN czy Rada Kuratorów III Wydziału PAN. Prof. dr hab. Grażyna Stochel reprezentowała Polskę w Management Committees COST Chemistry Actions D10 „Innovative methods and techniques for chemical transformations” i D30 „High Pressure Tuning of Chemical and Biochemical Processes” oraz Inorganic Reaction Mechanisms Group of the Royal Chemical Society. W 2016 roku została wybrana na członka International Advisory Board of Coimbra Chemistry Center a od 2018 roku jest członkiem rad naukowych Instytutu Chemii Bionieorganicznej, Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im Jerzego Habera oraz Instytutu Chemii Fizycznej PAN.