Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skład Rady

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Grażyna Stochel (kadencja 2018-2020)

Prof. dr hab. Grażyna Stochel (kadencja 2018-2020)

Prof. dr hab. Grażyna Stochel to wyróżniający się, wielokrotnie odznaczony naukowiec, posiadający tytuł naukowy profesora nauk chemicznych. Jest m.in. autorką lub współautorką ponad 200 publikacji oraz licznych prezentacji naukowych. Brała udział w realizacji kilkudziesięciu grantów badawczych krajowych i międzynarodowych oraz wniosła zasadniczy wkład w uzyskanie kilkunastu patentów. W 2016 roku została wybrana na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk. Prof. dr hab. Grażyna Stochel jest od kilkudziesięciu lat zatrudniona w Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Chemii. Posiada wszechstronne doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierowniczych i zarządczych, zarówno w Uczelni, jak i w innych gremiach, tak krajowych, jak i zagranicznych. W latach 2008-2012 oraz 2012-2016 sprawowała funkcję Dziekana Wydziału Chemii UJ, a od 2005 roku nieprzerwanie zasiada w Senacie UJ. Prof. dr hab. Grażyna Stochel jest także członkiem Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów obecnej kadencji, a ponadto wieloletnim członkiem komisji, komitetów i rad, takich jak Komisja do spraw Nagród i Wyróżnień Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Komitet Chemii PAN czy Rada Kuratorów III Wydziału PAN. Prof. dr hab. Grażyna Stochel reprezentowała Polskę w Management Committees COST Chemistry Actions D10 „Innovative methods and techniques for chemical transformations” i D30 „High Pressure Tuning of Chemical and Biochemical Processes” oraz Inorganic Reaction Mechanisms Group of the Royal Chemical Society. W 2016 roku została wybrana na członka International Advisory Board of Coimbra Chemistry Center a od 2018 roku jest członkiem rad naukowych Instytutu Chemii Bionieorganicznej, Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im Jerzego Habera oraz Instytutu Chemii Fizycznej PAN.