Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skład Rady

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Marcelina Kościołek - pełni funkcję w kadencji 2019/2021

Marcelina Kościołek - pełni funkcję w kadencji 2019/2021

Studentka fizjoterapii, absolwentka elektroradiologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

- Przewodnicząca Samorządu Studentów UJ,
- delegat do Porozumienia Samorządów Studenckich Uczelni Krakowa,
- członek Komisji Rewizyjnej Parlamentu Studentów RP,
- ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. studenckich,
- przedstawiciel studencki do organów UJ: Rady Uczelni, Senatu, Kolegium Elektorów, Zespołu ds. ustroju i struktury organizacyjnej, Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich,
- Członek Rady Fundacji Studentów i Absolwentów UJ "Bratniak",
- Członek Komisji Rewizyjnej Rady Fundacji Studentów i Absolwentów UJ "Bratniak",
- delegat do Parlamentu Studentów RP i do Forum Uniwersytetów Polskich, członek Komisji Wyższego szkolnictwa medycznego PSRP.