Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Członkowie Rady Uczelni na kadencję 2021-2024

Członkowie Rady Uczelni na kadencję 2021-2024

prof. dr hab. Jacek Purchla, Przewodniczący Rady Uczelni,
dr Jakub Górski,
dr Zbigniew Inglot,
prof. dr hab. Zbigniew Madeja,
prof. dr hab. Renata Przybylska,
prof. dr hab. Piotr Richter.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) w skład Rady Uczelni wchodzi także z mocy prawa przewodniczący Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Funkcję tę pełniła do 31 sierpnia 2023 r. Katarzyna Jedlińska. Od 1 września 2023 r. Przewodniczącą Samorządu Studentów UJ jest Magdalena Herman.

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2022 r., poz. 574 z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 212), przedstawicielami związków zawodowych z głosem doradczym w Radzie Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego zostali:
prof. dr hab. Antoni Czupryna,
dr Wioleta J. Karna,
dr hab. Mirosław Krośniak,
dr Rafał Majerek,
dr Jerzy Serwacki.