Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skład Rady

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. med. Jerzy Wordliczek

Prof. dr hab. med. Jerzy Wordliczek

Prof. dr hab. med. Jerzy Wordliczek to wyróżniający się, uznany naukowiec, posiadający tytuł naukowy profesora nauk medycznych. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 400 publikacji naukowych z zakresu medycyny. Jest redaktorem lub współredaktorem kilkunastu podręczników akademickich. Prof. dr hab. med. Jerzy Wordliczek od kilkudziesięciu lat jest zatrudniony na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum. Posiada wszechstronne doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierowniczych i zarządczych, zarówno w Uczelni, jak i w innych gremiach. W 1993 r. objął kierownictwo Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w I Katedrze Chirurgii Ogólnej UJ CM. W 2003 r. został kierownikiem zorganizowanej przez siebie pionierskiej Uniwersyteckiej Kliniki Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej, natomiast od 2012 r. kieruje Kliniką Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej UJ CM oraz Klinicznym Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Również od 2012 r. prof. dr hab. med. Jerzy Wordliczek sprawuje funkcję Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. klinicznych w Collegium Medicum, a od 2017 r. powierzono mu obowiązki pierwszego zastępcy Prorektora UJ ds. Collegium Medicum. Ponadto w latach 2005-2008 pełnił równocześnie funkcje Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. nauki i kształcenia podyplomowego w Collegium Medicum oraz członka Stałej Senackiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej. W latach 2000-2013 prof. dr hab. med. Jerzy Wordliczek pełnił funkcję dyrektora Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ, a obecnie przewodniczy Radzie tej jednostki. Od grudnia 2014 r. do kwietnia 2015 pełnił obowiązki dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego KrakoWie. Oprócz wšpomnianých funkcji prof. dr hab. nied. Jerzy Wordliczek byYw latach 2001-2015 konsultantem wojewódzkim w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla woj ewództwa małopolskiego.