Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skład Rady

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. med. Jerzy Wordliczek (kadencja 2018-2020)

Prof. dr hab. med. Jerzy Wordliczek (kadencja 2018-2020)

Prof. dr hab. med. Jerzy Wordliczek to wyróżniający się, uznany naukowiec, posiadający tytuł naukowy profesora nauk medycznych. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 400 publikacji naukowych z zakresu medycyny. Jest redaktorem lub współredaktorem kilkunastu podręczników akademickich. Prof. dr hab. med. Jerzy Wordliczek od kilkudziesięciu lat jest zatrudniony na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum. Posiada wszechstronne doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierowniczych i zarządczych, zarówno w Uczelni, jak i w innych gremiach. W 1993 r. objął kierownictwo Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w I Katedrze Chirurgii Ogólnej UJ CM. W 2003 r. został kierownikiem zorganizowanej przez siebie pionierskiej Uniwersyteckiej Kliniki Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej, natomiast od 2012 r. kieruje Kliniką Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej UJ CM oraz Klinicznym Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Również od 2012 r. prof. dr hab. med. Jerzy Wordliczek sprawuje funkcję Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. klinicznych w Collegium Medicum, a od 2017 r. powierzono mu obowiązki pierwszego zastępcy Prorektora UJ ds. Collegium Medicum. Ponadto w latach 2005-2008 pełnił równocześnie funkcje Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. nauki i kształcenia podyplomowego w Collegium Medicum oraz członka Stałej Senackiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej. W latach 2000-2013 prof. dr hab. med. Jerzy Wordliczek pełnił funkcję dyrektora Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ, a obecnie przewodniczy Radzie tej jednostki. Od grudnia 2014 r. do kwietnia 2015 pełnił obowiązki dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego KrakoWie. Oprócz wšpomnianých funkcji prof. dr hab. nied. Jerzy Wordliczek byYw latach 2001-2015 konsultantem wojewódzkim w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla woj ewództwa małopolskiego.