Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skład Rady

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Piotr Richter

Prof. dr hab. Piotr Richter

Prof. dr hab. Piotr Richter to wyróżniający się naukowiec oraz chirurg i transplantolog, posiadający tytuł naukowy profesora nauk medycznych. Jest m.in. autorem lub współautorem ponad 100 publikacji oraz licznych prezentacji naukowych. Prof. dr hab. Piotr Richter jest od kilkudziesięciu lat zatrudniony w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum (uprzednio – Akademia Medyczna im. Mikołaja Kopernika w Krakowie) oraz w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Posiada wszechstronne doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierowniczych i zarządczych, zarówno w Uczelni, jak i w innych gremiach. Prof. dr hab. Piotr Richter pełni od 2018 roku funkcję Pełnomocnika Rektora UJ ds. zastępowania Prorektora ds. Collegium Medicum. Ponadto w latach 2012-2020 był członkiem Stałej Rektorskiej Komisji ds. Collegium Medicum, a w latach 2016-2019 sprawował funkcję Pełnomocnika Rektora UJ ds. ogólnych w Collegium Medicum, zaś w okresie 2011-2016- funkcję Pełnomocnika Rektora UJ ds. inwestycji „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie – Prokocimiu”. Prof. dr hab. Piotr Richter jest również od 2011 roku Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lekarskiego UJ CM. Ponadto od 2016 roku kieruje I Katedrą Chirurgii Ogólnej Wydziału Lekarskiego UJ CM oraz Oddziałem Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Gastroenterologicznej i Transplantologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Natomiast w latach 2009-2014 pełnił funkcję zastępcy ordynatora w III Katedrze Chirurgii Ogólnej Wydziału Lekarskiego UJ CM. Prof. dr hab. Piotr Richter był również prezesem Polskiego Klubu Koloproktologii w kadencji 2016-2018. Prof. dr hab. Piotr Richter należy także do wielu organizacji, takich jak Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, International Society of Surgery, European Association for Endoscopic Surgery oraz European Society of Surgery.