Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skład Rady

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jakub Bakonyi - pełnił funkcję od 30.01.2019 do 31.08.2019

Jakub Bakonyi - pełnił funkcję od 30.01.2019 do 31.08.2019

- Student prawa, absolwent administracji na Wydziale Prawa i Administracji UJ
- Przewodniczący Samorządu Studentów UJ,
- Przewodniczący Porozumienia Samorządów Studenckich Uczelni Krakowa
- członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. studenckich,
- przedstawiciel studencki do organów UJ: Rady Uczelni, Senatu, Kolegium Elektorów, Stałej Senackiej Komisji ds. Majątku i Finansów, Zespołu ds. Statutu, Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich,
- Wiceprzewodniczący Rady Fundacji Studentów i Absolwentów UJ "Bratniak",
- delegat do Parlamentu Studentów RP i do Forum Uniwersytetów Polskich.