Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kadencja Rady Uczelni trwa do dnia 31 grudnia 2024 roku. Członkowie wybrani spośród wspólnoty uczelni:

 • prof. dr hab. Zbigniew Madeja,
 • prof. dr hab. Renata Przybylska,
 • prof. dr hab. Piotr Richter.

Członkowie spoza wspólnoty uczelni:

 • dr Jakub Górski,
 • dr Zbigniew Inglot,
 • prof. dr hab. Jacek Purchla, Przewodniczący Rady Uczelni.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) w skład Rady Uczelni wchodzi także z mocy prawa przewodniczący Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Funkcję tę pełniła do 31 sierpnia 2021 r. Marcelina Kościołek. Od 1 września 2021 r. Przewodniczącą Samorządu Studentów UJ jest Katarzyna Jedlińska.

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2022 r., poz. 574 z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 212), przedstawicielami związków zawodowych z głosem doradczym w Radzie Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego zostali:

 • prof. dr hab. Antoni Czupryna, Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników UJ CM i Uniwersyteckich Podmiotów Leczniczych,
 • dr Wioleta J. Karna, Prezes Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim,
 • dr hab. Mirosław Krośniak, Międzyzakładowa Komisja NSZZ Solidarność” UJ CM, Szpitala Uniwersyteckiego i Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej,
 • dr Rafał Majerek, Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Jagiellońskim,
 • dr Jerzy Serwacki, Przewodniczący Zarządu NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Jagiellońskiego.