Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rektor UJ spotkał się z nowymi i ustępującymi członkami Rady Uczelni

Rektor UJ spotkał się z nowymi i ustępującymi członkami Rady Uczelni

25 listopada Senat UJ powołał członków Rady Uczelni na kadencję 2021-2024. Nowy skład tego gremium rozpocznie swoją pracę po ustaniu kadencji obecnych członków, która mija 31 grudnia. Nowymi członkami rady wybranymi spośród wspólnoty uczelni zostali: prof. Zbigniew Madeja, prof. Renata Przybylska i prof. Piotr Richter. Z nowymi oraz obecnymi członkami rady 2 grudnia spotkał się poprzez wideokonferencję rektor UJ prof. Jacek Popiel.

Członkami nowej rady pozostaną osoby pochodzące spoza uczelni, które zasiadały także w poprzedniej kadencji: dr Jakub Górski, dr Zbigniew Inglot oraz prof. Jacek Purchla. W składzie rady pozostaje również Marcelina Kościołek, przewodnicząca Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Swoją kadencję z końcem roku zakończą prof. Grażyna Stochel, prof. Dorota Szumska i prof. Jerzy Wordliczek.

Rektor UJ prof. Jacek Popiel podziękował dotychczasowym członkom rady za to, że spełnili pokładane w nich nadzieje i przez ostatnie dwa lata udowodnili w praktyce, że nowy organ uczelni jest ważnym i pomocnym czynnikiem zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie uniwersytetu. Było to niełatwe i pionierskie zadanie, które musiało być podjęte w rzeczywistości wprowadzonej przez nową ustawę o szkolnictwie wyższym. Zgodnie z zapisami tejże ustawy, nazywanej też Konstytucją dla Nauki lub Ustawą 2.0, Senat UJ powołał 30 stycznia 2019 r. na dwuletnią kadencję pierwszą w historii UJ Radę Uczelni.

Zwracając się do nowo wybranych członków rady, prof. Jacek Popiel powiedział: - Przez następnie cztery lata będą Państwo współdecydować o uniwersytecie. Bardzo liczymy na Państwa czynny i merytoryczny wkład w działalność UJ. 

Dotychczasowy przewodniczący Rady Uczelni prof. Jacek Purchla poinformował rektora i nowych członków rady o podjęciu dwóch nowych uchwał. Treśc jednej zawiera raport z dwuletniej działalności tego organu, w drugiej rada zwraca uwagę na niespójnośc przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym oraz wskazuje na konieczność podjęcia działań na szczeblu ministerialnym.

Od 1 stycznia 2021 roku jako nowi członkowie w Radzie Uczelni UJ zasiądą:

  • prof. Zbigniew Madeja – biolog komórki specjalizujący się w badaniach aktywności ruchowej komórek prawidłowych i nowotworowych, badający reakcje komórek na bodźce kierunkowe w takich procesach jak chemotaksja i elektrotaksja. Znany na świecie specjalista w tych dziedzinach przez całe zawodowe życie związany jest z UJ;
  • prof. Renata Przybylska - wybitna humanistka, w latach 2012-2020 dziekan Wydziału Polonistyki UJ, w latach 2002-2005 wicedyrektor ówczesnego Instytutu Filologii Polskiej, długoletni członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (2008-2014 prezes) oraz członek Krakowskiego Oddziału Komitetu Językoznawstwa PAN;
  • prof. Piotr Richter - wyróżniający się naukowiec oraz chirurg i transplantolog, autor lub współautor ponad 100 publikacji oraz licznych prezentacji naukowych. Od kilkudziesięciu lat jest zatrudniony w Uniwersytecie Jagiellońskim — Collegium Medicum oraz w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Posiada wszechstronne doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierowniczych i zarządczych, zarówno w uczelni, jak i w innych gremiach.

fot. Adam Koprowski

Polecamy również
Uniwersytet Jagielloński świętuje 658. rocznicę powstania [ZDJĘCIA]
Uniwersytet Jagielloński świętuje 658. rocznicę powstania [ZDJĘCIA]
Resort nauki wstrzymuje kontakty z rosyjskimi uczelniami
Resort nauki wstrzymuje kontakty z rosyjskimi uczelniami
UJ ponownie podjął wyzwanie #KolędaDlaHospicjum2021
UJ ponownie podjął wyzwanie #KolędaDlaHospicjum2021
Stanowisko Rektora UJ w sprawie przywrócenia wykładu dr Magdaleny Grzyb
Stanowisko Rektora UJ w sprawie przywrócenia wykładu dr Magdaleny Grzyb