Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kadencja Rady Uczelni trwa do dnia 31 grudnia 2024 roku. Członkowie wybrani spośród wspólnoty uczelni:

  • prof. dr hab. Zbigniew Madeja,
  • prof. dr hab. Renata Przybylska,
  • prof. dr hab. Piotr Richter.

Członkowie spoza wspólnoty uczelni:

  • dr Jakub Górski,
  • dr Zbigniew Inglot,
  • prof. dr hab. Jacek Purchla, Przewodniczący Rady Uczelni.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) w skład Rady Uczelni wchodzi także z mocy prawa przewodniczący Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Funkcję tę pełniła do 31 sierpnia 2021 r. Marcelina Kościołek. Od 1 września 2021 r. Przewodniczącą Samorządu Studentów UJ jest Katarzyna Jedlińska.