Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet Jagielloński rozpoczyna 658. rok akademicki

Uniwersytet Jagielloński rozpoczyna 658. rok akademicki

W najstarszej polskiej uczelni rozpoczyna się kolejny rok akademicki. Zgodnie z założeniem większość zajęć ma się odbywać stacjonarnie, a zdalnie prowadzone będą przede wszystkim bardzo oblegane wykłady. Zatem już za kilka dni tysiące studentów i studentek rozpocznie naukę na 16 wydziałach uniwersytetu. Wielu z nich przekroczy progi szkoły wyższej po raz pierwszy w życiu. To właśnie ich reprezentacja złożyła ślubowanie 1 października podczas uroczystej inauguracji 658. roku akademickiego, która odbyła się w auli Collegium Novum UJ.

 - U progu nowego roku akademickiego dziękuję tym Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że mimo zewnętrznych przeciwności Uniwersytet realizował swoje cele badawcze, dydaktyczne i organizacyjne – mówił rozpoczynając uroczystość rektor UJ prof. Jacek Popiel, czym nawiązał do panującej od 2020 roku epidemii i związanego z tym trudnego okresu w funkcjonowaniu nie tylko naszej Uczelni, ale całego świata. Szczególne podziękowania i wyrazy prawdziwego podziwu skierował do pracowników uniwersyteckich szpitali, którzy wykazali się niezwykle ofiarną pracą w czasach pandemii.

Przedstawiając bieżącą sytuację uczelni, prof. Popiel podkreślił, że po raz kolejny nasz uniwersytet okazał się najlepszą polską uczelnią w rankingu „Perspektyw”. Wraz z paroma innymi uczelniami krajowymi UJ znalazł się także na liście szanghajskiej oraz jest obecny w innych najpoważniejszych zestawieniach światowych uczelni. Wspomniał także, że w czerwcu bieżącego roku przyjęta została „Strategia rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego do 2030 r.”. Dyskusje poprzedzające uchwalenie dokumentu uświadomiły wszystkim, że bez stabilnej wizji polskiego szkolnictwa wyższego trudno będzie realizować ambitne cele, które sobie wyznacza UJ.

- Jeśli myśli się poważnie o przyszłości polskiej nauki, musimy znać dalekosiężną wizję naszego państwa w tym zakresie – mówił rektor i wskazał na źródła niepewności co do tych zamiarów, na które składa się zarówno ciągła zmienność w przepisach prawa obowiązującego w nauce i szkolnictwie, jak i spadek realnego poziomu wzrostu nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe.

Bądźcie czujni w zetknięciu z kłamstwem, powracajcie do podstawowych znaczeń słów, takich jak wolność, równość, solidarność, dialog, pamiętajcie, że Uniwersytet Jagielloński pragnie Wam przekazać nie tylko wiedzę, ale określone wartości.

Rektor UJ prof. Jacek Popiel

- Jako rektor UJ jestem za rozwojem uczelni w mniejszych ośrodkach akademickich, ale nie akceptuję ostatnio dość często wypowiadanego przekonania, że pora skończyć z  przeznaczaniem największych środków na uczelnie Warszawy, Krakowa, Poznania. Jeśli taka miałaby być wizja polskiej nauki, to proszę przestać posługiwać się argumentem, że polskie uczelnie są na dalekich miejscach w rankingach. Proszę przyrównać budżety uczelni z pierwszej światowej setki do poziomu finansowani UJ, UW, czy AGH – stwierdził prof. Jacek Popiel.

Zwracając się do wszystkich studentów i doktorantów, szczególnie tych, którzy po raz pierwszy pojawili się w UJ zaapelował o wspólną troskę o zdrowie osób tworzących wspólnotę akademicką:

- Potraktujcie ten obowiązek z całą rzetelnością i odpowiedzialnością. W sprawie szczepień kierujcie się wiedzą płynącą z osiągnięć medycyny. To z naszego środowiska winna płynąć oparta na wiedzy zachęta do szczepień.

Oprócz koronawirusa, rektor wspomniał o jeszcze jednym zagrożeniu dla wspólnoty, wynikającym z tego, co stało się w naszym społeczeństwie w ostatnich latach.

- Bądźcie czujni w zetknięciu z kłamstwem, powracajcie do podstawowych znaczeń słów, takich jak wolność, równość, solidarność, dialog, pamiętajcie, że Uniwersytet Jagielloński pragnie Wam przekazać nie tylko wiedzę, ale określone wartości.

- Koronawirus zredefiniował rzeczywistość, pokazał, jak ważna jest nauka, budowanie wspólnoty opartej na wartościach. Zaraza przeminie, dobro pozostanie - mówił Łukasz Kmita, wojewoda małopolski, który w imieniu wszystkich Małopolan podziękował naukowcom i lekarzom z UJ za wkład w walkę z COVID-19.

Inauguracja roku akademickiego w UJ ma swój tradycyjny przebieg – uroczystość poprzedziła msza odprawiona w kolegiacie św. Anny, następnie z Collegium Maius wyruszył orszak profesorów naszej uczelni, który przeszedł Plantami do Collegium Novum UJ. Podczas uroczystości wręczone zostały także Nagrody Rektora UJ "Laur Jagielloński", honorujące wybitne osiągnięcia naukowe uczonych z UJ. Uhonorowani zostali: prof. Ewdoksia Papuci-Władyka w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i prawnych, prof. Katarzyna Turnau w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych oraz prof. Marian Szczepanik w dziedzinie nauk medycznych.

dyplomy laureatów nagrody Laur Jagielloński

Przedstawiając aktywność naukową UJ prorektor UJ ds. badań naukowych prof. Piotr Kuśtrowski poinformował, że aktualnie na Uniwersytecie Jagiellońskim realizowanych jest ponad 1200 projektów na łączną kwotę 1,171 mld zł, w tym 1080 o charakterze badawczym na kwotę około 928 mln zł.

- Uczelnia może się pochwalić znakomitym tempem uzyskiwania stopni i tytułów naukowych przez doktorantów oraz pracowników. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku akademickim Rady Dyscyplin UJ nadały stopień doktora 329 osobom w 27 dyscyplinach posiadających właściwe uprawnienia – referował prorektor.

Przeprowadzenie uroczystej immatrykulacji nowo przyjętych na Uniwersytet Jagielloński studentów powierzono w ręce prorektora ds. dydaktyki prof. Armena Edigariana. Szesnaścioro studentek i studentów, reprezentujących poszczególne wydziały UJ, złożyło przysięgę i odebrało symboliczne indeksy.

- Dla większości z nas Uniwersytet Jagielloński znaczy zdecydowanie więcej niż tylko miejsce pracy czy nauki. Głęboko wierzymy, że nadchodzący rok akademicki przyniesie nam powrót do tradycyjnej akademickiej dydaktyki. Skoro już wiemy, jak bardzo jest ona dla nas ważna, to niewielkim wyrzeczeniem powinno stać się przestrzeganie obostrzeń sanitarnych i wszelkich pandemicznych restrykcji. Pamiętajmy jednak, że decyzja o funkcjonowaniu uczelni i formie nauczania będzie podejmowana na bieżąco, w zależności od zmieniającej się sytuacji epidemicznej – mówił prof. Edigarian.

W imieniu prawie 36 tysięcznej rzeszy studentów UJ głos zabrała przewodnicząca Samorządu Studentów UJ Katarzyna Jedlińska.

Wykład inaugurujący 658. rok akademicki na Uniwersytecie Jagiellońskim, zatytułowany "Spojrzenie psychoterapeuty na współczesne pandemie" wygłosił prof. Bogdan de Barbaro.

Wieczorem w auli Auditorium Maximum odbył się okolicznościowy koncert w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca UJ "Słowianki".

Zobacz video galerię
Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Uniwersytet Jagielloński świętuje 658. rocznicę powstania [ZDJĘCIA]
Uniwersytet Jagielloński świętuje 658. rocznicę powstania [ZDJĘCIA]
UJ świętuje 657. urodziny i honoruje wybitnego socjologa [ZDJĘCIA]
UJ świętuje 657. urodziny i honoruje wybitnego socjologa [ZDJĘCIA]