Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W Auditorium Maximum zainaugurowano nowy rok akademicki

W Auditorium Maximum zainaugurowano nowy rok akademicki

Rozpoczynamy go jak zawsze z nadzieją, ale mamy też świadomość wyzwań, jakie ze sobą niesie. Zaczynamy bowiem działania w zmienionej Ustawą 2.0 uczelnianej rzeczywistości: na bazie nowego statutu uniwersytetu, który dziś wchodzi w życie - mówił rektor UJ prof. Wojciech Nowak, otwierając 656. rok akademicki. Główne uroczystości tradycyjnie poprzedziła msza w kolegiacie św. Anny oraz orszak profesorów, który przeszedł ulicami Krakowa.

Na inaugurację przybyli m.in. wicepremier Jarosław Gowin, władze wojewódzkie i samorządowe, parlamentarzyści oraz przedstawiciele korpusu konsularnego, świata nauki, kultury, służb mundurowych, studentów i duchowieństwa. Na uroczystości nie mógł pojawić się osobiście prezydent Malty dr George Vella. Polityk złożył jednak wyrazy wdzięczności i uznania dla Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz życzył jego pracownikom i studentom wielu sukcesów w nadchodzącym roku akademickim.

Prof. Wojciech Nowak w swoim wystąpieniu, oprócz zagadnień związanych z wdrożeniem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, podkreślił także coraz silniejszą obecność najstarszej polskiej uczelni w Europie. Świadczy o tym m.in. status Uniwersytetu Europejskiego, jaki UJ otrzymał w czerwcu br. wspólnie z uczelniami z Berlina, Bolonii, Edynburga, Leuven, Madrytu i Paryża tworzy konsorcjum naukowe UNA Europa.

- Znacząco zwiększyliśmy tzw. współczynnik umiędzynarodowienia. Poprzez działania w zakresie internacjonalizacji zauważamy znaczny wzrost rozpoznawalności naszej uczelni wśród studentów-cudzoziemców i zagranicznej kadry naukowej. W minionym roku akademickim na Uniwersytecie Jagiellońskim studiowało ponad 4,5 tysiąca studentów zagranicznych, co oznacza, że co siódmy student naszej uczelni to obcokrajowiec. Dynamicznie rozwija się także program wymiany tzw. profesorów wizytujących - mówił prof. Wojciech Nowak i dodał, że pozycja UJ w międzynarodowych rankingach zdecydowanie wzrosła, wymieniając Academic Ranking of World Universities, QS World University Ranking czy The Times Higher Education World University Ranking 2019.

Rektor UJ podkreślił też, że wieloletni program remontowy przebiega planowo. W tym roku zakończyła się modernizacja nowej siedziby Instytutu Konfucjusza i Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Niebawem w nowej siedzibie rozpocznie działalność Szpital Uniwersytecki. Obecnie trwa przebudowa budynku przy ulicy Reymonta 4 na potrzeby Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz przewiązki w obiekcie przy ulicy Oleandry, w której powierzchnię zajmie Centrum Wsparcia Dydaktyki, Instytut Psychologii i Dział ds. Osób Niepełnosprawnych. Inwestycje nie ominą także Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ. W pierwszej kolejności powstanie tam infrastruktura sportowa. W planach jest także budowa domu studenckiego.

- Mamy wszyscy powód do dumy, że nową ustawę wypracowaliśmy nie drogą ostrych konfrontacji, ale bardzo pogłębionego dialogu. To był najszerszy proces konsultacji społecznych po 1989 roku - powiedział Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego i dodał, że Konstytucja dla Nauki wyrosła z pewnej diagnozy sytuacji naszego kraju, którą przed laty sformułował krakowski uczony prof. Jerzy Hausner, pisząc, że Polska uwięzła w pułapce średniego wzrostu.

- To dotyczyło również uczelni. Począwszy od nadmiernego umasowienia kształcenia i idącego w ślad za tym obniżenia jego poziomu, przez nadmierne obciążenie pracowników akademickich obowiązkami dydaktycznymi, co negatywnie oddziaływało na możliwości pracy naukowej. Przykładem tej pułapki średniego wzrostu były też pewne dysfunkcjonalne rozwiązania organizacyjne czy wreszcie zdecydowanie zbyt niski poziom finansowania polskich uczelni i instytutów naukowych - kontynuował.

Sukcesy naukowe uniwersytetu w ubiegłym roku akademickim podsumował prof. Stanisław Kistryn, prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych. Z przedstawionej analizy wynika, że badacze najstarszej polskiej uczelni przodują w zdobywaniu grantów Narodowego Centrum Nauki. Z powodzeniem pozyskują też środki w pozostałych agencjach krajowych - jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju czy Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - ale także w międzynarodowym programie Horyzont 2020, w którym w roku 2018 rozpoczęto realizację 14 nowych projektów. Prof. Stanisław Kistryn wspomniał też o kolejnym grancie European Research Council dla naukowca z UJ, a także o dokonaniu 71 zgłoszeń patentowych i uzyskaniu 43 patentów, w konsekwencji czego nasza uczelnia jest liderem wśród wszystkich polskich podmiotów w zakresie zgłoszeń do Europejskiego Urzędu Patentowego.

Najważniejszy punkt uroczystości - immatrykulację studentów reprezentujących wszystkie 16 wydziałów - przeprowadził prorektor UJ ds. dydaktyki prof. Armen Edigarian, który złożył nowym żakom gratulacje i najlepsze życzenia. - Cieszę się, że po raz kolejny mogę witać nowe pokolenie młodych osób, chcących przez najbliższe lata związać swoje życie z Uniwersytetem Jagiellońskim. Gratuluję słusznego wyboru uczelni. Wyboru, który z pewnością był okupiony ciężką pracą, ale udało się. Dołączyliście do studenckiego grona najbardziej prestiżowego uniwersytetu w naszym kraju. Wyrażam przekonanie, że z łatwością będziecie potrafili odnaleźć się w nowym środowisku - powiedział.

Podczas inauguracji wręczono także Laury Jagiellońskie - nagrody rektora UJ przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe dokonane w ciągu 5 lat kalendarzowych poprzedzających rok jej przyznania. W tym roku nagrodzeni zostali reprezentująca nauki ścisłe i przyrodnicze prof. Małgorzata Barańska z Wydziału Chemii oraz w dziedzinie nauk medycznych prof. Gabriel Nowak z Wydziału Farmaceutycznego. Następnie wykład inauguracyjny Chirurg XXI wieku: technolog czy nadal artysta? wygłosił prof. Piotr Chłosta, kierownik Kliniki Urologii UJ CM.

Pierwszy dzień roku akademickiego 2019/2020 zakończył koncert, obchodzącego w tym roku jubileusz 60-lecia istnienia, Zespołu Pieśni i Tańca UJ "Słowianki".

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Uniwersytet Jagielloński świętuje 658. rocznicę powstania [ZDJĘCIA]
Uniwersytet Jagielloński świętuje 658. rocznicę powstania [ZDJĘCIA]