Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Naukowcy z UJ w radzie odpowiedzialnej za wdrażanie Strategii Rozwoju Krakowa

Naukowcy z UJ w radzie odpowiedzialnej za wdrażanie Strategii Rozwoju Krakowa

15 października zainaugurowano działalność Rady Strategii. Rada to zespół ekspertów reprezentujący środowiska naukowo-badawcze, biznesowe, organizacje pozarządowe i instytucje związane z rozwojem miasta. Celem jej działalności jest wsparcie wiedzą oraz doświadczeniem procesów planistycznych i realizacyjnych "Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030".

Spotkanie inauguracyjne poświęcone było przedstawieniu i omówieniu zadań Rady, celów i kierunków Strategii. Tym samym, zapoczątkowano także konsultacje eksperckie i społeczne związane ze strategią rozwoju Krakowa.

W składzie Rady zasiada rektor UJ prof. Jacek Popiel, a także naukowcy reprezentujący Uniwersytet Jagielloński:

 • dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ – Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ,
 • dr hab. Janina Czapska, prof. UJ – kierownik Katedry Socjologii Prawa UJ,
 • dr hab. Krzysztof Gwosdz, prof. UJ – Zakład Rozwoju Regionalnego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Geografii i Geologii UJ,
 • dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ – Instytut Socjologii UJ,
 • prof. dr hab. Jacek Purchla – Przewodniczący Rady Uczelni  UJ,
 • dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ – Instytut Socjologii UJ.

Do zadań Rady należy merytoryczne wsparcie, w szczególności w zakresie poszczególnych celów strategicznych:

 • procesu monitorowania Strategii Rozwoju Krakowa przez opiniowanie corocznych raportów z realizacji strategii zawierających dane o stopniu osiągnięcia celów, zrealizowanych działaniach i poniesionych z tego tytułu nakładach finansowych;
 • procesu ewaluacji realizacji Strategii poprzez aktywne uczestnictwo w procesie ewaluacji on-going i ewaluacji ex-post oraz formułowanie opinii do raportów z monitoringu i ewaluacji;
 • procesu identyfikacji, diagnozy aktualnych wyzwań i kluczowych czynników zmian na podstawie monitoringu procesów społeczno-gospodarczych z uwzględnieniem corocznych raportów z realizacji Strategii, danych w Banku Informacji o Mieście i Metropoli oraz informacji pochodzących z własnych źródeł, a także wiedzy eksperckiej;
 • procesu aktualizacji Strategii poprzez aktywne uczestnictwo w poszczególnych etapach prac nad jej aktualizacją;
 • procesu promocji Strategii przez udział w debatach publicznych lub publikację opinii dotyczących rozwoju Miasta na stronie internetowej Strategii.

 

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Uniwersytet Jagielloński świętuje 658. rocznicę powstania [ZDJĘCIA]
Uniwersytet Jagielloński świętuje 658. rocznicę powstania [ZDJĘCIA]
Resort nauki wstrzymuje kontakty z rosyjskimi uczelniami
Resort nauki wstrzymuje kontakty z rosyjskimi uczelniami
UJ ponownie podjął wyzwanie #KolędaDlaHospicjum2021
UJ ponownie podjął wyzwanie #KolędaDlaHospicjum2021
Stanowisko Rektora UJ w sprawie przywrócenia wykładu dr Magdaleny Grzyb
Stanowisko Rektora UJ w sprawie przywrócenia wykładu dr Magdaleny Grzyb