Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kto zostanie nowym rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego?

Kto zostanie nowym rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego?

Obecny rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciech Nowak kieruje uczelnią już przez dwie kadencje, więc o reelekcję ubiegać się nie może. Kto go zastąpi? Rada uczelni wskazała właśnie kandydatów na jego następcę. 306. rektorem najstarszej polskiej uczelni zostanie któryś z obecnych prorektorów - prof. Jacek Popiel lub prof. Stanisław Kistryn [kolejność wg obowiązującej precedencji - przyp. red.].


Wyboru rektora dokona Kolegium Elektorów składające się z 227 osób reprezentujących wszystkich członków uniwersyteckiej wspólnoty. Większość z nich stanowią nauczyciele akademiccy z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego. Pozostałe osoby to inni nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci i pracownicy administracji. Aby wybór rektora był ważny, musi być dokonany bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Kolegium Elektorów.

Wg kalendarza czynności wyborczych nowego rektora mieliśmy poznać 28 kwietnia. Wcześniej, bo na 16 kwietnia zaplanowano spotkanie kandydatów z elektorami i innymi członkami wspólnoty uczelni. W związku z sytuacją epidemiologiczną procedura wyborcza została przełożona. Stosowną uchwałę przyjął na ostatnim posiedzeniu senat uczelni. W statucie UJ dopisano paragraf: "Wybory Rektora i Senatu na kadencję 2020-2024 powinny odbyć się najpóźniej do 31 sierpnia 2020 roku". Kadencja 306. rektora UJ, zgodnie z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym, powinna rozpocząć się 1 września br.

Prof. Jacek Popiel

Profesor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa i teatrologii. W Uniwersytecie Jagiellońskim pracuje od 1977 roku. Były dyrektor Instytutu Polonistyki, a następnie dziekan Wydziału Polonistyki. Od 2012 jest prorektorem ds. polityki kadrowej i finansowej. Ponadto przez wiele lat był związany z Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie (obecnie Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego), w której pełnił funkcję dziekana Wydziału Aktorskiego, prorektora i przez 2 kadencje rektora.
Interesuje się historią dramatu i teatru polskiego XIX-XXI wieku, dziejami szkolnictwa teatralnego i edycją naukową tekstów literackich. Autor ponad 200 prac - m.in. 20 książek, w tym 6 indywidualnych, artykułów i recenzji, a także kilku scenariuszy teatralnych. Jego teksty były tłumaczone na język angielski, francuski, włoski i hiszpański. Twórca i dyrektor artystyczny Festiwalu „Dramaty Narodów”, którego 1. edycja odbyła się w 2005 roku.
Wypromował 9 doktorów i ponad 100 magistrów filologii polskiej oraz sztuki.
Był wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych, zasiadał też w Radzie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Członek Korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, Komitetu Nauk o Literaturze PAN oraz kilku komisji miejskich i krajowych ds. kultury, komisji ds. nagród w dziedzinie kultury i sztuki. W 2012 roku za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej oraz za zasługi na rzecz rozwoju nauki został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wcześniej odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Dwukrotny laureat nagrody indywidualnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nagrody Prix Jean-Paul II Europe Chrétienne, Medalu PWST.

Prof. Stanisław Kistryn

Profesor nauk fizycznych. Po ukończeniu studiów na UJ (1984) pracował jako asystent na Politechnice Federalnej (ETH) w Zurychu. Od 1990 roku jest związany z Instytutem Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego UJ (IF UJ). Był pełnomocnikiem dziekana ds. Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych UJ, zastępcą dyrektora IF UJ ds. naukowo-badawczych. Od 2012 roku jest prorektorem ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych.
Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. badania dynamiki oddziaływania w układach kilkunukleonowych w precyzyjnych eksperymentach z wykorzystaniem spolaryzowanych wiązek i tarcz, testowanie fundamentalnych symetrii oddziaływań elementarnych, zastosowania metod i technik fizyki jądrowej w różnych dziedzinach badań (archeologia, medycyna, biologia, geologia). Współautor 193 prac w czasopismach naukowych z tzw. listy filadelfijskiej cytowanych ponad 2,5 tys. razy, współautor ponad 210 komunikatów w materiałach konferencyjnych oraz ponad 280 przyczynków w raportach rocznych różnych instytucji. Współrealizator 23 projektów badawczych krajowych i międzynarodowych.
Był członkiem wielu komitetów i grup eksperckich, w tym Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych MNiSW i Zespołu Specjalistycznego ds. Oceny Czasopism Naukowych MNiSW. Pełnił funkcję skarbnika w dyrekcji sieci uniwersyteckiej The Guild, a obecnie piastuje analogiczne stanowisko w UNA EUROPA. Członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego i Europejskiego Towarzystwa Fizycznego. Od 2018 roku reprezentuje MNiSW oraz KRASP w międzynarodowych konferencjach dotyczących polityk naukowych, a od tego roku jest przewodniczącym zespołu koordynacyjnego programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w UJ.

Polecamy również
Uniwersytet Jagielloński świętuje 658. rocznicę powstania [ZDJĘCIA]
Uniwersytet Jagielloński świętuje 658. rocznicę powstania [ZDJĘCIA]
Resort nauki wstrzymuje kontakty z rosyjskimi uczelniami
Resort nauki wstrzymuje kontakty z rosyjskimi uczelniami
UJ ponownie podjął wyzwanie #KolędaDlaHospicjum2021
UJ ponownie podjął wyzwanie #KolędaDlaHospicjum2021
Stanowisko Rektora UJ w sprawie przywrócenia wykładu dr Magdaleny Grzyb
Stanowisko Rektora UJ w sprawie przywrócenia wykładu dr Magdaleny Grzyb